Posted on 25.06.2017

Elpak - Пано Кондоянис

Професионални преводи на документи от и на гръцки език от гръцкия заклет преводач Пано Кондоянис в Добрич и Варна. Писмени преводи на гръцки език на фирмени документи, счетоводни баланси и отчети, на съдебни решения и нотариални актове, специализирани юридически, технически, медицински текстове. Предлагам устни преводи при изповядване на сделки пред нотариуси, съдебни дела, бизнес срещи, семинари и т.н. Легализация на документи издадени в България (общински, медицински, съдебни, банкови, декларации и пълномощни, удостоверения от данъчна администрация и НОИ, документи от полиция). Обикновена и спешна поръчка на всякакъв вид документи, винаги в срок и на необходимото ниво.
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.